maandag 10 januari

Onderzoek behoud kenmerkende landschapselementen in Alkmaar (10 januari 2022)

De gemeenteraad van Alkmaar wil dat er een onderzoek gestart wordt om in kaart te brengen op welke gemeentelijke gronden en terreinen de toepassing van biodiversiteit door behoud van kenmerkende landschapselementen mogelijk is.

Televisie gemist