maandag 31 januari

Mogelijk nieuwe parkeernorm voor bouwplan Ter Coulster (31 januari 2022)

De gemeenteraad heeft het College van Heiloo verzocht om te komen tot een voorstel voor een beperkte aanpassing van het huidige parkeerbeleid, waarbij een lagere parkeernorm wordt vastgesteld voor kleinere woningen. Het bouwplan aan de Ter Coulsterlaan is een project waar dit parkeerbeleid van toepassing is en komt daarmee in aanmerking voor het hanteren van een verlaging van de parkeernorm.

Televisie gemist