maandag 7 juni

Nieuw groenbeheerplan voor Heiloo kost € 157.500 extra (7 juni 2021)

Ondanks aanzienlijke bezuinigingen op het groenbeheer is Heiloo er in de afgelopen jaren toch in geslaagd het groene karakter te behouden waarbij veel aandacht is voor biodiversiteit en ecologisch beheer. Op dit moment is er geen dekking voor de extra benodigde financiële middelen die geschat worden op € 157.500.

Televisie gemist