donderdag 30 december 2021

‘Bestevaerbrug’ en verbreding Kraspolderbrug als oplossingen verkeersdrukte in Alkmaar (30 december 2021)

Naar aanleiding van het rapport Mobiliteitseffecten Alkmaars Kanaal wordt in Alkmaar een mobiliteitsstrategie opgesteld. Volgens de fractie BAS zou één van de mogelijke oplossingsrichtingen een oeververbinding tussen Oudorp en Overdie, via de ‘Bestevaerbrug’, kunnen zijn. Naast de Kraspolderbrug ligt nu een tweebaansbrug voor busverkeer. Wellicht zou één rijbaan gebruikt kunnen worden voor extra verkeersafwikkeling.

Televisie gemist