zaterdag 7 april 2018

Interview over informatiebijeenkomst Big Aqua (10 april 2018)

Op 11 april is er een informatieavond over Big Aqua. Zwem- en beweegprogramma ‘Big Aqua’ verzorgt in samenwerking met vitaliteitscoach Anouk Kroone een afvalprogramma. Deelnemers rapporteren ook dat zij beter scoren op andere gezondheidsindicatoren zoals bloeddruk en cholesterol, én hebben geleerd hun leefstijl structureel aan te pakken.

Radio gemist