woensdag 15 januari 2020

Tijdelijke Natuur Regio Alkmaar (18 januari 2020)

De gemeente Alkmaar gaat stoppen met natuurwerende maatregelen op braakliggende terreinen in eigen beheer en zal de natuur hier juist gaan stimuleren. Ook gaat de gemeente in gesprek met particuliere grondeigenaren en wordt het hen zo laagdrempelig mogelijk gemaakt om op hun terreinen natuur een kans te geven.

Radio gemist