Zorgen VVD over aangekondigde Free Palestine demonstratie op NS-station Alkmaar

Donderdag 23 november wordt een demonstratie georganiseerd op het NS-station Alkmaar met als titel Free Palestine. De Alkmaarse VVD maakt zich zorgen om het op deze wijze bewust importeren in Alkmaar van de haat, het geweld en het verdriet uit het Midden-Oosten, met verdergaande polarisatie tot gevolg. 

Er is gebleken dat eerdere demonstraties vaak in antisemitische, bedreigende en haatdragende uitingen ontaardden, met disrespect voor onze tolerante maatschappij, en de plaats van Joden daarin. De fractievoorzitter van de VVD heeft al eerder gevraagd om waakzaam en alert te zijn, als het gaat om de veiligheid, intimidatie en bedreigingen van Joodse Alkmaarders en Joodse instellingen in Alkmaar. De beoogde locatie voor deze aangekondigde demonstratie donderdag 23 november is bij het Joods Namenmonument en derhalve ongewenst.

De VVD vraagt de burgemeester en het college of tijdens demonstraties in Alkmaar onmiddellijk en onvoorwaardelijk zal worden optreden tegen alle vormen van discriminatie, anti-semitisme en het vertonen van Hamas-, Taliban- en IS -vlaggen. Liever nog zou zij zien dat er beperkingen gesteld worden en er helemaal geen vlaggen mogen worden meegedragen en dat deze demonstratie op een andere locatie gehouden wordt zodat het Joods Namenmonument veilig is.