Woensdag 14 juni raadsinformatiebijeenkomst Smart City Alkmaar

Woensdag 14 juni is er in Alkmaar een raadsinformatiebijeenkomst over Smart City. Het gaat om een stadsgesprek met verschillende sprekers over de snelle ontwikkelingen op het gebied van sensoren, digitale stads platformen en burgerparticipatie in digitale producten. Ook het thema informatiebeveiliging wordt hierin meegenomen.

Er zal uitwisseling van informatie plaatsvinden tussen de raad en het ontwikkelteam Smart City. Tijdens de bijeenkomst worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering in de samenleving getoond. Het college is aangewezen als hoeder van de ethische kader binnen een digitale samenleving en dit overleg ondersteunt de actuele status van Smart City Alkmaar.