Werkgelegenheid Noord-Holland Noord in lagere versnelling

Uit het regiobeeld Noord-Holland Noord van het UWV over 2023 blijkt dat de werkgelegenheid in een lagere versnelling is geraakt. Tussen 2020 en 2022 steeg het aantal werknemersbanen in de regio flink, van 275.000 in 2022 naar 228.600 in 2023, maar vanaf 2023 komt de arbeidsmarkt in een lagere versnelling. Ook in 2023 verwacht het UWV nog banengroei, naar ongeveer 279.200, maar in 2024 valt de groei bijna stil.

Verder is er sprake van structurele krapte door vergrijzing. Geleidelijk schuiven 151.000 inwoners van 50 tot 65 jaar door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Er zijn mensen die meer willen werken maar dat nu niet doen. Dat bestaat uit onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen. In de regio gaat het om 40.000 mensen.