Werk diverse kunstenaars bij Bewust Bergen

In galerie en beeldentuin 'Bewust Bergen' zijn naast houtsculpturen van Wim Meyles, werken van diverse andere kunstenaars te zien.

De expositie duurt tot en met 31 oktober.

Bewust Bergen vind je aan de Duinweg 12 in Bergen.