Weer vuurwerkvrije zone in centrumgebied Alkmaar

Naar aanleiding van de nieuwjaarsbrand op de Langestraat tijdens de jaarwisseling van 2015 op 2016 heeft Alkmaar sinds 2016 een vuurwerkvrije zone. De veiligheidspartners die betrokken zijn bij een veilige en beheersbare jaarwisseling hebben zich uitgesproken voor het opnieuw instellen van een vuurwerkvrije zone in het centrumgebied binnen de singels.

De zone “Centrum plaatselijk bekend als binnen de Singels” is in Alkmaar het gebied dat voor een verbod in aanmerking komt. Deze zone is geselecteerd op grond van ervaringen in de voorafgaande jaren en dan met name het gebleken risico van brand, waarbij de moeilijkheidsgraad van brandbestrijding ook een wezenlijk deel van de afweging uitmaakt.

Naar aanleiding van de evaluatie Jaarwisseling van 2019 op2020 is de vuurwerkvrijzone aangepast ter hoogte van de Kanaalkade. De grens van de vuurwerkvrije zone is richting het centrumgebied verschoven zodat op de Kanaalkade vuurwerk afgestoken kan worden.