VVD, D66 en SPA in Alkmaar willen presentatie kandidaat-wethouders

De lokale fracties van VVD, D66 en SPA willen dat kandidaat-wethouders minimaal 24 uur voor de stemming over hun voorgenomen benoeming tot wethouder door de gemeenteraad gehoord moeten worden in een openbare zitting.

Kandidaat-wethouders zijn volgens deze partijen niet altijd bekend bij de gemeenteraad en zij in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich te kunnen presenteren.

De gemeenteraad kan zich daardoor, naast de wettelijke vereisten en de integriteitstoets, tijdig verder kan laten informeren om tot een afgewogen oordeel te komen ten behoeve van de stemming.