Vragen VVD Heiloo over maatregelen ruimtegebrek grote elektriciteitsverbruikers

De lokale fractie van de VVD in Heiloo heeft het college vragen gesteld over het gebrek aan ruimte voor nieuwe aansluitingen van grote verbruikers van elektriciteit. Dit wordt veroorzaakt doordat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland Noord volledig wordt benut.

De VVD vraagt zich af of de situatie leidt tot aansluitproblemen voor bedrijven op de industrieterreinen in Heiloo, waaronder Boekelermeer, en voor het woningbouwprogramma in Heiloo. Zij wil weten welke actie het college van Heiloo op korte termijn gaat nemen om het slot op het elektriciteitsnetwerk eraf te halen.

Batterijopslag en innovatief beheer is een mogelijke oplossing om het elektriciteitsnetwerk beter te benutten. De VVD vraagt zich af Heiloo zowel bedrijventerrein als woningbouwgebieden actief gaat aanmelden als proeflocatie.