Vragen brandveiligheid specifieke woning in Heiloo onbeantwoord vanwege privacy

Op vragen van Heiloo-2000 over de brandveiligheid van een specifieke woning en de bewoner, heeft de gemeente Heiloo aangegeven dat de meeste vragen in verband met de privacy van de betreffende inwoners niet beantwoord kunnen worden. Het college vindt het ook onwenselijk dat dit soort vragen op deze manier gesteld worden.

In het algemeen gesproken werkt de gemeente Heiloo met een sociaal team voor hulp en ondersteuning vanuit verschillende disciplines. Elk gebouw, en dus ook woningen, moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012 waarin eisen zijn opgenomen voor de brandveiligheid. Het is vervolgens aan de bewoner om de woning ook brandveilig te houden.

De gemeente heeft geen rol in het preventief of periodiek controleren van het brandveilig gebruik van woningen. De buurtregisseur zal betrokkenen uitnodigen voor een gesprek over de problematiek.