Vragen en ideeën Partij voor de Dieren over mobiliteitsvisie in Alkmaar

Wat betreft de mobiliteitsvisie heeft de Partij voor de Dieren Alkmaar een aantal vragen en ideeën. Een onderwerp waar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijke campagne over is gestart is deelmobiliteit of autodelen. Alkmaar staat echter niet vermeld in het overzicht van gemeenten die meedoen met deze campagne. De partij vraagt zich af waarom dat zo is.

Gemeenten kunnen een overzicht van het autodeelaanbod op hun websites plaatsen en de Partij voor de Dieren vindt dat Alkmaar zo’n overzicht ook kan gebruiken. Ook wil de partij dat een scenario-studie waarin de impact van deze ontwikkeling op parkeren buiten en in garages, duurzaamheid, parkeerbeleid nuttig kan zijn om als lokaal bestuur rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen.