Vragen CDA-Heiloo over verkeersmaatregelen aansluiting A9 en gemeentelijke exploitatie

Als voorbereiding op de raadsinformatiebijeenkomst van 11 december over de Kadernota en noodzakelijke investeringen heeft CDA-Heiloo een aantal vragen aan het college van Heiloo gesteld.

De vragen betreffen in de eerste plaats inzicht in de verkeersmaatregelen die gekoppeld zijn dan wel noodzakelijk zijn bij realisatie van de aansluiting A9. CDA-Heiloo denkt dat het daadwerkelijk gereedkomen van de aansluiting A9 minstens 5 jaar gaat duren. De partij wil weten welke verkeersmaatregelen zijn voor de komende jaren gepland zijn die te maken hebben met het realiseren van de aansluiting A9 en wat de kosten daarvan zijn.

In de tweede plaats is informatie gewenst over de keuzeruimte in de gemeentelijke begroting ten aanzien van de reguliere exploitatie, volgens de controller is dat ongeveer 20% van de begroting. Zij heeft het college om een overzicht gevraagd van de lopende exploitatiekosten die te beïnvloeden zijn en welke maatregelen en effecten die hebben op de doelstellingen van de gemeente en maatschappelijke instellingen en verenigingen.