Vraagtekens bij invulling asielzoekerscentrum in Alkmaar

De ChristenUnie in Alkmaar heeft een aantal vragen aan het college gesteld met betrekking tot het heropenen van het asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg. In het nieuwe coalitieakkoord wordt de belofte gedaan een asielzoekerscentrum te realiseren aan de Robonsbosweg. De partij wil weten hoe de invulling van de 450 personen gerealiseerd gaat worden, met name welk aantal personen voor welk doelgroep.

Volgens het coalitieakkoord gaat de locatie gebruikt worden voor opvang van Asielzoekers, Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers. De ChristenUnie zet haar vraagtekens bij het feit dat er al invulling is gegeven, terwijl de gemeenteraad alleen een motie heeft aangenomen om een onderzoek te doen.