Voortzetting Jongerenparticipatie in Bergen

Het Jongerenplatform Regio Alkmaar is sinds 2020 een belangrijk onderdeel van de uitwerking van jongerenparticipatie in de Regio Alkmaar en dus ook de gemeente Bergen. Het college heeft daarom ingestemd met het voortzetten van samenwerking in en met het JPRA en hun “Terugblik en Toekomstplan” vastgesteld als onderdeel van de uitvoeringsaanpak jeugdparticipatie voor 2024-2026.

Het jongerenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies op verschillende regionale thema’s op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp, educatie en werk & inkomen. Met het voorzetten van het jongerenplatform in de regio Alkmaar is de jongerenparticipatie ook voor de gemeente Bergen tot 2026 gewaarborgd. De kosten worden op basis van inwoneraantal verdeeld over de deelnemende gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Castricum en Heiloo.