Voorstel versnelde aanpak fietsroutes Oudegracht en Nieuwlandersingel

Vanwege de plannen in Alkmaar om de Laat West tot voetgangersgebied te maken gedurende kernwinkeltijden zijn er goede en veilige alternatieven noodzakelijk voor het huidige fietsverkeer op de Laat West. Het is inmiddels duidelijk dat de de alternatieve routes de toename van fietsers aankunnen, maar dat er wel optimalisaties nodig zijn.

GroenLinks en PvdA stellen voor om de alternatieve routes Oudegracht en Nieuwlandersingel met voorrang aan te pakken en in samenspraak met de inwoners tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de fietsers alvast tijdelijke alternatieven aan te wijzen.