Voorstel verlenging noodkrediet corona in Alkmaar, nog € 3,1 miljoen in kas

Op 27 januari 2022 staat het raadsvoorstel ‘mandaat Noodkrediet Hulpmaatregelen Corona’ in Alkmaar geagendeerd. In 2020 is besloten tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen aan maatregelen en ondersteunende acties te kunnen nemen in het kader van de coronacrisis.

Het totaal aan hulpmaatregelen tot nu toe bedraagt € 3.318.467 in 2020 en ongeveer € 3.296.851 in 2021. Op 20 december 2021 is besloten de precariobelasting voor terrassen niet te heffen (ongeveer € 170.000) en het niet heffen van leges en precario voor evenementen in 2022 (naar schatting € 45.000). Dit betekent dat de ruimte in het mandaat van € 10 miljoen nog € 3,1 miljoen bedraagt.

Het college van Alkmaar stelt nu voor de periode voor de coronasteun te verlengen tot en met 1 juli 2022.