Voorstel tot voortzetting nieuwe werkwijze gemeenteraad Heiloo

Op 1 april 2021 is de gemeenteraad van Heiloo gestart met een nieuwe werkwijze. Door de situatie rond corona is het vergadermodel maar beperkt ingevoerd en dan ook nog grotendeels digitaal. Daarom kan op dit moment niet vastgesteld worden of het vergadermodel voldoet aan de hoofddoelstellingen; meer participatie, meer interactie en breder gedragen besluiten.

Wel hebben zijn er veel suggesties voor aanpassingen en verbeteringen van raadsleden, commissieleden, college en de organisatie binnengekomen. Deze suggesties zijn vooral gericht op meer ruimte voor gesprek en debat, afstemming en minder tijdsdruk.

Er wordt dan ook voorgesteld om de hoofddoelstellingen van het model te handhaven en de manier van werken met een aantal wijzigingen voort te zetten. Hierover zal op maandag 29 november gesproken worden tijdens een raadsinformatieavond.