Voorstel prioriteit aanpak overlast drugs, jeugd en dak- en thuislozen in Alkmaar

De Alkmaarse lokale partijen OPA en Senioren Partij willen wat betreft de prioriteiten voor de handhavingsstrategie in openbare ruimtes meer duidelijkheid over de prioriteiten van de meerderheid van de gemeenteraad.

Zij willen dat in de handhavingsstrategie openbare ruimte voor de komende periode expliciet prioriteit gegeven wordt aan drugsoverlast en aanpak van jeugdoverlast en overlast van dak- en thuislozen en hebben daartoe een motie ingediend.