Voormalig ambtenaar Bergen veroordeeld voor omkoping

De rechtbank Noord-Holland heeft een 54-jarige man veroordeeld voor het aannemen van giften in strijd met zijn ambtsplicht.

Dat gebeurde toen hij als ambtenaar bij de gemeente Bergen werkte. De man krijgt een taakstraf van 200 uren opgelegd. Verder moet hij aan de Staat een bedrag van ruim € 35.000 aan financieel voordeel betalen.

De verdachte was vanaf november 2003 tot oktober 2018 werkzaam als projectleider bij de gemeente Bergen.

In die functie begeleidde hij de grotere en complexere ruimtelijke ordeningsprojecten binnen de gemeente, waaronder één waar Ory B.V. als projectontwikkelaar bij betrokken was.

In 2006 leende de verdachte voor de aankoop van zijn woning een geldbedrag van Ory B.V. tegen zeer gunstige voorwaarden.

De verdachte liet zich volgens de rechtbank op deze wijze omkopen, al is er geen bewijs dat Ory B.V. voor het verstrekken van de geldlening een concrete tegenprestatie van de verdachte heeft verlangd of verkregen.