Voorbereidingen overgang Heiloo naar Zaffier in volle gang

De gemeente Heiloo gaat samen met Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest en Castricum uitvoering geven aan de Participatiewet, schuldhulpverlening, inburgering en minimabeleid via één organisatie: Zaffier.

De gemeenteraad van Heiloo heeft gevraagd om een tussentijdse evaluatie. Een eerste tussentijdse evaluatie van Zaffier vindt plaats vanaf de operationele startdatum, zijnde 1 januari 2023. Dan ontvangen de raadsleden elk half jaar een uitnodiging voor een raadsinformatiebijeenkomst waarin een dashboard met resultaten wordt gedeeld.

Dit jaar worden de raden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling doormiddel van raadsinformatiebrieven. De voorbereidingen voor de overgang naar Zaffier zijn in volle gang.