Voorbereiding fietsstraat op Westerweg in Alkmaar

De Westerweg maakt onderdeel uit van de beoogde doorfietsroute tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Uitgeest. De gemeente Alkmaar is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een fietsstraat. Deze fietsstraat kan op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 worden aangelegd.

In samenspraak met bewoners is er echter geconstateerd dat de verkeersveiligheid op het kruispunt met de Frits Conijnlaan in het geding is. Om die reden worden daar al eerder maatregelen getroffen, vooruitlopend op derealisatie van de fietsstraat. De maximaal toegestane snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur op het gedeelte van de Westerweg tussen de Bergerhoutrotonde en de kruising met de Frits Conijnlaan. Om aandacht te vragen voor de gewijzigde situatie en automobilisten te wijzen op hun snelheid worden snelheidsdisplays geplaatst.

Wat betreft het realiseren van een fietsstraat op de Westerweg wordt in november gestart met het participatietraject, waarbij aan bewoners wordt gevraagd om mee te denken over ontwerpkeuzes, waaronder oversteekplaatsen, snelheidsremmers en parkeervakken.