Verzoek om veilige schoolzones in Alkmaar

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Alkmaar willen dat alle scholen in Alkmaar herkenbare veilige schoolzones krijgen. Hierbij moet dan ook rekening te houden met de brede omgeving van scholen. In overleg met de scholen zou de gemeente moeten onderzoeken welke verbeteringen plaats moeten vinden om dit te bereiken.

Het idee achter deze veilige schoolzones is dat dit zou moeten leiden tot gezond gedrag doordat kinderen sneller lopend of op de fiets naar school zullen gaan. Daarnaast is het dan wel van belang dat ouders aangespoord worden om hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.