Verwijdering en markering onveilige paaltjes op fietspaden in Heiloo

In maart heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente Heiloo en de fietsersbond over de inventarisatie die de bond heeft gedaan naar onveilige paaltjes op fietspaden. Vanuit de gemeente is voorafgaande aan dit overleg per locatie gekeken in hoeverre aanpassingen gedaan moeten worden.

Dit heeft geresulteerd in een lijst met locaties waarvan zij de mening deelt dat verwijdering van paaltjes kan plaatsvinden. Deze werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd en zullen lopende dit jaar gerealiseerd worden. Daarnaast is gesproken over een aantal locaties waarvan de mening wordt gedeeld markering gewenst is.

Voor deze werkzaamheden wordt eerst een begroting van kosten opgesteld. Na terugkoppeling en beschikbaar stellen van de benodigde financiƫle middelen kunnen ook deze werkzaamheden opgepakt worden.