Versnelling ontwikkeling inbreilocaties Heiloo gevraagd

VVD, CDA, Heiloo-2000 en Heiloo Lokaal willen dat de gemeente Heiloo bij de voorbereiding van inbreilocaties overstapt van uitvoering in eigen beheer, naar een kaderstellende vooraf en toetsende rol achteraf.

Hierbij wordt van indienende partijen wel een veel actievere rol dan tot nu toe verwacht bij de uitvoering en coördinatie van voorbereidingswerkzaamheden, waaronder het zorgdragen van medewerking van omwonenden.

De reden hiervoor is dat er te veel bouwprojecten al geruime tijd stil liggen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de locatie Duinzicht waar sinds zomer 2021 geen verdere stappen meer zijn gezet.

Daarnaast lijkt het aantal kansrijke inbreilocaties toe te nemen. De vertraging is op dit moment volgens de partijen voor een aanzienlijk deel te wijten aan de werkwijze van de ambtelijke organisatie, waarbij de uitvoering van onderzoeken, het opstellen van bestemmingsplannen en andere noodzakelijke documentatie doorgaans door de ambtelijke organisatie zelf worden uitgevoerd of gecoördineerd en maar voor een beperkt deel door initiatief nemende partijen.

De grote bouwprojecten kunnen, mede door de vertraging van ontwikkeling Zandzoom, niet kunnen voorzien in de huidige vraag naar woningruimte in Heiloo.