Verlenging contract Groeimee voor inzet Jeugd & Gezinscoaches in Heiloo

Heiloo gaat de overeenkomst voor Jeugd & Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs met terugwerkende kracht voortzetten vanaf 1 januari. Dat wordt gedaan door gebruik te maken van de verlengingsoptie in de overeenkomst.

De tarieven van Stichting Groeimee ten behoeve van de inzet van de Jeugd en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs worden over 2022 en 2023 geïndexeerd. Het is openbaar gemaakt nadat alle colleges van gemeenten jeugdhulpregio Alkmaar positief hebben besloten en het contractmanagement de gecontracteerde aanbieder heeft geïnformeerd.