Verkorting schuldhulptraject Heiloo gevraagd

Inwoners van Heiloo blijven na een schuldhulptraject van de gemeente nog gedurende vijf jaar geregistreerd staan bij het Bureau Kredietregistratie. Die registratie werpt volgens PvdA Heiloo onnodige drempels op voor het weer oppakken van het gewone leven. Heiloo zou, in navolging van andere gemeenten ervoor kunnen zorgen dat de BKR-registratie zes maanden na afloop van het schuldentraject verdwijnt.

De PvdA heeft het college dan ook via een motie verzocht om voor inwoners die een schuldhulptraject hebben doorlopen via de gemeente de BKR-registratie te verkorten tot 6 maanden. De besluitvorming hierover ligt volgens de gemeente Heiloo echter bij Zaffier, de uitvoerder van schuldhulpverlening voor Heiloo.

Het verkorten van de registratie zou stress van schulden beperken en een lagere drempel opwerpen voor het inschakelen van schuldhulpverlening. Aan de andere kant zou verkorting nieuwe schuldproblemen of terugval kunnen veroorzaken. Op dit moment ligt er ook al een voorstel in de Tweede Kamer tot verkorting, van 3 naar 1,5 jaar, hetgeen Zaffier na inwerkingtreding dan automatisch gaat uitvoeren.