Verkoop grond HBM Flora Vastgoed aan derden

Het college van Heiloo heeft goedkeuring verleend aan HBM Flora Vastgoed voor de overdracht van stukken grond aan derden, onder voorwaarde dat de overige rechten en verplichtingen, met uitzondering van de betaling van de leges voor de omgevingsvergunning, uit een op 2 juli 2019 ondertekende Anterieure Overeenkomst onverkort van kracht blijven.

De in de overeenkomst genoemde overige rechten en verplichtingen zullen onder de verantwoordelijk van HBM Flora Vastgoed blijven vallen.

Ook is goedkeuring verleend aan de heren H.M. Kaandorp en P.W. Morsch voor de overdracht van een perceel in de Zandzoom Heiloo, onder voorwaarde dat de overige rechten en verplichtingen uit de Anterieure Overeenkomst van 2 juli 2019 onverkort door de nieuwe eigenaren worden overgenomen.