Vereenvoudiging kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen in Alkmaar gevraagd

Tijdens het ombudsspreekuur van de SeniorenPartij Alkmaar zijn zij een aantal malen geconfronteerd met problemen rond de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. De problemen richten zich in hoofdzaak op de bureaucratie en de onduidelijkheid van de procedure bij senioren en mensen die laaggeletterd zijn.

De gemeente Alkmaar werkt, voor zover de SeniorenPartij Alkmaar kon nagaan, nog niet samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inzake de aanvraag voor kwijtschelding waterschapsbelastingen. Dat gebeurt al wel bij diverse andere  gemeenten. Voor veel mensen is de huidige procedure een zeer lastige opgave.

Er is een DigiD voor nodig, een scanner, een PC, een mobiel, een printer en goede digitale vaardigheden. De SeniorenPartij Alkmaar wil dat de gemeente de aanvraag tot kwijtschelding in samenwerking met het Hoogheemraadschap eenvoudiger maakt.