Verbouwing zonder melding geconstateerd door milieu-agent in Heiloo


In Heiloo heeft de plaatselijke milieu- en verkeersagent bij een volledige verbouwing van een woning gezien dat er niet aan de regels voor deze verbouwing is voldaan. Omdat het om een bouwwerk van voor 1993 gaat, is in ieder geval een meldingsplicht van toepassing en ook moet er een asbestinventarisatie gemaakt worden.

Na controle door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de gemeente is het werk direct stil gelegd. Er zal nu eerst een asbestinventarisatie gedaan moeten worden en vervolgens moeten de verplichte melding(en) gedaan worden.

De Omgevingsdienst voert milieu-, natuur- en duurzaamheidstaken uit voor diverse gemeenten en provincie in Noord-Holland.