Uitkomsten flora- en faunaonderzoek The Spot in oktober bekend

In een raadsinformatiebrief van 30 augustus is de laatste stand van zaken over de realisatie van “The Spot” in Heiloo beschreven. De voorgedragen alternatieve locatie voor de sporthal vonden de initiatiefnemers te klein.

Zij hebben voorgesteld om het skatepark en het ASM-gedeelte om te draaien. De periode tot en met oktober, wanneer de uitkomsten van het flora- en faunaonderzoek bekend worden, worden door de gemeente benut om deze wissel te onderzoeken. Daarbij worden dan ook de financiële en procedurele aspecten in kaart gebracht.

De voorlopige planning voor The Spot is een rondleiding door het gebied op 12 oktober, behandeling in de Commissie op 14 november en in de Raad op 26 november.