Uitbreiding afdeling Groen in Heiloo

De gemeente Heiloo gaat de afdeling Groen met bestaande budgetten uitbreiden.

Het college heeft besloten de budgetten om te zetten naar 1 fte formatie-uitbreiding voor wijkteam Noord.

De BUCH wordt hierover geïnformeerd met het verzoek om deze taak uit te voeren.