Toekomstbeeld van Heiloo in 2040 klaar voor inspraak

De voorontwerp Omgevingsvisie Heiloo 2040 is klaar. Hierin staat het toekomstbeeld van Heiloo in 2040. Het afgelopen jaar reikten inwoners, jong en oud, deskundigen en belanghebbenden de belangrijkste onderwerpen aan voor het voorontwerp.

Nu is het aan alle inwoners om aan te geven of dit overeenkomt met hun beeld. Vanaf 17 februari tot en met 30 maart kunnen inwoners reageren of de enquĂȘte invullen op www.ikdenkmeeoverheiloo.nl.

De omgevingsvisie gaat over onze woon- en leefomgeving en gaat onder andere over wonen, ondernemen, voorzieningen, gezondheid en vitaliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De speerpunten voor 2040 zijn een leefbaar dorp, het buitengebied in balans en een gezond, veilig en inclusief dorp dat duurzaam en bereikbaar is. In maart zijn er twee (online) informatiebijeenkomsten. De gemeente Heiloo stelt uiteindelijk een definitieve omgevingsvisie op als verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die geldt vanaf 1 juli 2022.

De laatste stap is het vaststellen van de omgevingsvisie door de raad aan het eind van 2022 of begin 2023.