Tijdens coronajaren meer auto's gestolen in Heiloo

Cijfers van de politie laten zien dat er in Heiloo werden in de periode van 2020 tot en met 2022 ieder jaar gemiddeld vier auto's werden gestolen. Dat is hoger dan in het jaar voor de coronapandemie. In 2019 werden er in totaal drie auto's gestolen. Als het gaat om de meeste gestolen auto's per inwoner tijdens de coronajaren, staat Heiloo op plaats 256 van alle Nederlandse gemeenten.

In Alkmaar was het gemiddeld aantal gestolen auto's per jaar 43, in Castricum en Uitgeest 6 en in Bergen 12. Tijdens de coronajaren zijn er in Nederland jaarlijks gemiddeld 8.897 motorvoertuigen gestolen. Dat is een daling ten opzichte van 2019, toen waren het er landelijk nog 9.995. Het aantal autodiefstallen per inwoner is in de gemeente Heiloo lager dan het landelijke gemiddelde.