Tentoonstelling rond thema Stilleven bij Kunstuitleen Alkmaar [VIDEO]

Tentoonstelling rond thema Stilleven bij Kunstuitleen Alkmaar [VIDEO]

Kunstuitleen Alkmaar organiseert tot en met 20 juni een opvallende tentoonstelling rond het thema Stilleven.

Twee fotografen, Louise te Poele en Shannon van den Berg, laten samen met schilder Ad Groot zien op welke manier zij met het bekende fenomeen stilleven omgaan.

Bij deze kunstenaars gaat het niet om een directe weergave van de bestaande werkelijkheid maar om een interpretatie, eigen beleving daarvan.

Te Poele werkt duidelijk in de traditie van de zeventiende-eeuwse meesters. Zij maakt van elementen uit de realiteit een strak gecomponeerd geheel, waarbij een eigen twist ervoor zorgt dat de foto een stille weergave van die realiteit is. De beide andere kunstenaars werken intuïtiever.