Tekort aan fietsenstallingen bij Station Heiloo zal komende jaren fors oplopen

ProRail heeft becijferd dat het tekort aan fietsenstallingen bij Station Heiloo de komende jaren verder zal oplopen. Winkeliers en omwonenden ervaren ook chaos wat betreft het stallen van fietsen. Handhaving op ‘wildstallen’ van fietsen is momenteel niet mogelijk omdat er simpelweg tekort stallingen zijn.

Het huidige tekort is ongeveer 400 stallingen en de verwachting is dat dit aantal zal groeien naar 850 medio 2030 en wellicht naar 1.200 medio 2040. Daarnaast wordt de overweg Stationsweg, die zowel voetgangersgebied als toegang tot perron is, als onveilig wordt ervaren.

Deze wordt veel door fietsers gebruikt. Er wordt nu gekeken naar uitbreiding van fietsenstallingen op korte termijn met circa extra 400 stallingen. De noodzaak tot uitbreiding van fietsenstallingen aan de oostkant van het station is groter dan aan westkant en er is een voorkeur om de uitbreiding zo dicht mogelijk bij de toegang naar het perron te realiseren.

Het is bekend dat dubbellaagse fietsenstallingen in praktijk doorgaans minder intensief worden gebruikt. De kosten voor uitbreiding van de fietsenstallingen worden voor 40% gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenteraad heeft een vast budget beschikbaar gesteld voor de overige 60%. 

Er zijn verschillende opties tot uitbreiding van de fietsenstallingen, variërend van het verplaatsen van fietskluizen en het dubbellaags maken van fietsenstallingen tot het aanbrengen van niet-overkapte buitenmaatfietsplaatsen.