Strategische aankoop Alkmaar van grond in Overstad

In het kader van het programma Alkmaars Kanaal is met de eigenaar van onderneming MCA Overstad overeenstemming bereikt over de aankoop van grond gelegen aan de Zijperstraat 26 en 28 en Pettemerstraat 19, 25, 27 en 33.

Deze is aan de gemeente aangeboden in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. De panden liggen op een strategische locatie op Overstad.

In dit geval was snel handelen noodzakelijk omdat verkoper duidelijkheid wilden en vanwege de korte beslistermijn van 6 weken. Door deze aankoop versterkt de gemeente haar positie bij de toekomstige ontwikkeling van Overstad.

Het college heeft hierbij gebruik heeft gemaakt van het strategisch aankoopbudget om de percelen aan te kopen. De kosten van deze aankoop zijn in totaal € 4.600.000 k.k. vermeerderd met de in verband met de aankoop gemaakte en nog te maken kosten.