Stijging afvalstoffenheffing in Heiloo in 2022

De afvalstoffenheffing voor 2022 is vastgesteld. Deze heffing verschilt per huishouden. Er wordt namelijk een vast tarief vooraf betaald en een variabel tarief achteraf. Het vaste tarief stijgt in 2022 met tussen de 4% en 4.5%.

Het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat de restafvalcontainer aan de weg wordt gezet of een zak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid. Voor een derde gft-container en een tweede restafvalcontainer betalen inwoners vanaf 2022 extra kosten van respectievelijk € 147,70 en € 295,40.