Stadswerk072 verantwoordelijk voor opruimacties fout- en hinderlijk geparkeerde fietsen Station Alkmaar

Tot het voorjaar van 2023 had de gemeente Alkmaar een contract met Rataplan voor het ruimen van fietswrakken en het handhaven op weesfietsen en fout- en hinderlijk geparkeerde fietsen bij Station Alkmaar. Ook waren zij verantwoordelijk voor twee opruimacties per jaar in de binnenstad voorafgaand aan een groot evenement. 

Rataplan heeft de gemeente in december 2022 laten weten het contract te willen ontbinden, waarna Stadswerk072 is gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren. Voor het jaar 2023 is toen een tijdelijke opdracht aan Stadswerk verleend. Zij hebben naar tevredenheid invulling gegeven aan deze opdracht en het college heeft daarom besloten om deze opdracht bij hen neer te leggen zodat er voor de komende jaren continuïteit zit in de werkzaamheden.

Jaarlijks komen er uit verschillende gebieden binnen de gemeente Alkmaar meldingen binnen over fietsoverlast door fietswrakken of weesfietsen. In 2024 zal daarom verder onderzocht worden of en hoe de opruimacties eventueel uitgebreid kunnen worden.