Schilderijen Theo Leering uit Heiloo in Kruithuisje Alkmaar [VIDEO]

De schilderijen van Theo Leering uit Heiloo zijn vaak absurdistisch of wekken op zijn minst vervreemding op.

De thema’s lopen sterk uiteen; van muzikanten die te diep in het glas hebben gekeken en vermoeid over hun instrument hangen tot mannen die moedige pogingen doen om hun provisorisch gemaakte vliegtuigen de lucht in te krijgen.

De sfeer in de schilderijen is melancholisch van toon, maar wekt in de meeste gevallen uiteindelijk een glimlach op. Theo maakt muurschilderingen en portretten in opdracht.

In Het Kruithuisje in Alkmaar is een expositie van zijn werk te zien tot en met 31 december.