Raad van State vernietigt bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg

De beroepen die bij de Raad van State ingesteld waren tegen het het bestemmingsplan "Reconstructie Vennewatersweg" en het besluit tot vaststelling van hogere waarden zijn gegrond verklaard. Daarom moeten deze besluiten worden vernietigd.

Dit betekent dat de geplande, overigens al uitgestelde, werkzaamheden aan de Vennewatersweg voorlopig niet doorgaan. Er zal een nieuw plan voor de reconstructie opgesteld moeten worden die vervolgens weer de gehele procedure door zal moeten.