PvdA Heiloo wil verkorting BKR-registratie na schuldhulpverlening

Inwoners van Heiloo blijven na een schuldhulptraject van de gemeente nog gedurende vijf jaar geregistreerd staan bij het Bureau Kredietregistratie. Die registratie werpt volgens PvdA Heiloo onnodige drempels op voor het weer oppakken van het gewone leven. Mensen blijven daardoor nu nog vijf jaar langer last houden van de schulden die zij al lang achter zich hebben gelaten.

PvdA Heiloo denkt dat het goed zou zijn dat Heiloo, in navolging van andere gemeenten zoals Arnhem, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, ervoor zorgt dat de BKR-registratie zes maanden na afloop van het schuldentraject verdwijnt. Zij verzoekt het college dan ook via een motie om voor inwoners die een schuldhulptraject hebben doorlopen via de gemeente de BKR-registratie te verkorten tot 6 maanden.