Provincie koopt grond in Egmond-Binnen

De provincie Noord-Holland heeft ruim 15 hectare grond gekocht in Egmond aan den Hoef die geschikt is voor bloembollenteelt.

De grond kan worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland ondernemen en daar uit willen.

De provincie overlegt met betrokken grondeigenaren hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien.