Petitie gestart in Heiloo tegen "knip" in de Kanaalweg

Het verkeersbeleid van de gemeente Heiloo staat onder druk vanwege problemen rond doorgaand verkeer door de woonwijk Ypestein en langs twee basisscholen. Het College van B&W tracht dit aan te pakken met maatregelen, waaronder 'De Knip', een afsluiting van de Kanaalweg. Deze aanpak is echter omstreden en roept vragen op over de effectiviteit en gevolgen voor de betrokken wijk.

De gemeente Heiloo heeft bouwgrond verkocht voor de Zandzoom, een project met voornamelijk luxe woningen voor mensen buiten Heiloo. Toestemming voor de bouw is echter afhankelijk van een deugdelijk verkeersplan. Eerdere plannen werden afgewezen door de Raad van State, die verkeersoverlast vreesde in het centrum van Heiloo. De gemeente streeft ook naar een afslag op de A9, waarvan de financiering deels komt uit de bouw van de Zandzoom. De afslag is echter gekoppeld aan de realisatie van de Zandzoom, en vice versa.

Om verkeersdrukte in Limmen te voorkomen, heeft de gemeente ervoor gekozen het doorgaande verkeer door Ypestein te leiden, wat nieuwe problemen en zorgen oplevert. Het verkeersbeleid van het College, met name de afsluiting van de Kanaalweg, staat ter discussie. Adviezen van het verkeerspanel en de verkeerscommissie worden selectief overgenomen, wat tot bezwaren leidt.

De voorgestelde maatregelen, zoals 'De Knip', zouden volgens critici leiden tot een verviervoudiging van het verkeer in Ypestein. Met de afwezigheid van voorzieningen in de Zandzoom, zullen toekomstige bewoners gebruikmaken van de voorzieningen in Ypestein, wat ook parkeerproblemen veroorzaakt.

Bewoners en commissies adviseren alternatieve oplossingen en uiten zorgen over de impact op Ypestein. De discussie en bezwaren plaatsen het huidige verkeersbeleid van de gemeente Heiloo onder kritisch toezicht, met de noodzaak om evenwicht te vinden tussen bouwontwikkelingen, verkeersmanagement en de belangen van de bestaande wijken.