Overdracht budgetten van Heiloo naar BUCH begroting

Voor een aantal onderdelen van de gemeentelijke begroting van Heiloo zijn de budgetten overgeheveld naar de begroting van de Werkorganisatie BUCH.

Het gaat om het aantrekken van een medewerker kadastrale informatie, hulpmiddelen en gereedschappen sportvelden, begraafplaatsen en gebouwenbeheer.

Heiloo heeft hiertoe besloten onder voorbehoud van goedkeuring door de colleges van alle vier BUCH-gemeenten.

De Werkorganisatie BUCH heeft daarbij opdracht gekregen tot uitbreiding van de formatie met één FTE voor een databeheerder vanaf 2022.