Opmerkingen omwonenden Krommelaan Heiloo over verkavelingsplan

Naar aanleiding van de behandeling van het verkavelingsplan voor de Krommelaan in Heiloo hebben bewoners een aantal opmerkingen gemaakt. Zij zijn tevreden dat er zoveel mogelijk in dezelfde periode gebouwd gaat worden. Zij zien wel graag dat het kruispunt met de Haagbeuk in de bouwfase Middenduin veiliger en met beter straatwerk wordt gemaakt.

Voorafgaand aan de bouwfase is het volgens omwonenden ook noodzakelijk om met name bij de oudere woningen van de Krommelaan een nul‐meting te laten verrichten om eventuele schade te kunnen aantonen. Ook dient er trillingvrij gefundeerd te worden. Tenslotte hechten de bewoners aan het herstel van de houtwal en uitgezaagde iepen na voltooiing van de bouw.