Ophoging tarieven voor Integraal ambulante jeugdhulp in Heiloo

Het college van Heiloo heeft besloten een hoger tarief voor hoog-specialistische ambulante GGZ-zorg goed te keuren. Dit gebeurt door het hbo-tarief en wo-tarief voor hoog-specialistische GGZ-zorg voor 2022 naar boven bij te stellen naar respectievelijk € 88,98 en € 110,91 op basis van het prijspeil 2021.

De verpleegkundig specialist die werkzaam is in de GGZ-verslavingszorg wordt daarbij ingedeeld op wo-tarief van € 110,91 in plaats van het huidige hbo-tarief van € 77,40. De tarieven integraal ambulante jeugdhulp 2022 worden éénmalig gecorrigeerd met 1,9%.